UNICODE

 

[UNICODE]

මුල් පිටුව | බොදු පුවත් | කතුවැකිය | බෞද්ධ දර්ශනය | විශේෂාංග | වෙහෙර විහාර | පෙර කලාප | දායකත්ව මුදල් |

ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් පැවැති සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් රචනා තරගයේ ප්‍රතිඵල

ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් පැවැති

සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් රචනා තරගයේ ප්‍රතිඵල

බිනර අව අටවක පෝදා (සැප්තැම්බර් 23) පත්‍රය හා සම්බන්ධයි.

පවිත්‍ර ප්‍රබෝධනී වෙලගෙදර-ශ්‍රී වනවාස දහම් පාසල-කඩුගන්නාව පාර, ගම්පොළ, ඒ.ඩී.එම්. චතුරි දර්ශිකා දිසානායක -කීර්ති ශ්‍රී දහම් පාසල- රජමහ විහාරය, මානියම්ගම, අවිස්සාවේල්ල,-ටී.ඒ. චමෝද්‍යා ජනංදනී- ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල-පලාගොල්ල, ලබුකැලේ,-ඩී.පී. එස්.ලසිකා ප්‍රබෝධිනී ශ්‍රී ධම්මදින්න දහම් පාසල වේළුවනාරාම මහා විහාරය, වේහැල්ල, ඌරුගමුව, -ජේ.එම්. උපසමා ඊහානි -ශ්‍රී චන්දවිමල දහම් පාසල -ගොඩමඩිත්ත, වටගමුව, බණ්ඩාරවෙල, ඒ.ජී.ජේ. සචින්තා අහකුඹුර- ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම දහම් පාසල -රත්මල්කඩුව, ගම්පොල,-එල්.ජී.ධනරත්න -ශ්‍රී සුචරිතෝදය දහම් පාසල -බෝගම්බර බණ්ධනාගාර, දුම්බර, පල්ලේකැලේ ,කුණ්ඩසාලේ, -ඩබ්.එම්.පේෂලා රසන්ති විජේසේකර -ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල- ශ්‍රී සුභද්‍රාරාමය ,වංගියකුඹුර, බොරලන්ද ,එල්.ඩබ්.ගිම්හානි ජයතිලක ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම දහම් පාසල රත්මල්කඩුව ගම්පොළ,- ඩී.පී. තිමාලි චමුදිනී සෝමතිලක ශ්‍රී සුදර්ශන දහම් පාසල ශ්‍රී සුදර්ශන ධර්මායතනය, සමාධි, තඹුත්තේගම කේ.ඒ. නවෝද්‍යා සඳමිණි ගුණවර්ධන ශ්‍රී සුමනසාර දහම් පාසල කොටවෙහෙර, හතලිස්පහුව, පොල්ගහවෙල පී.ජී. පවිත්‍රා ඉසංකා බණ්ඩාර ශ්‍රී සුදර්ශන දහම් පාසල ශ්‍රී සුදර්ශන ධර්මායතනය , සමාධි, ජය මාවත, තඹුත්තේගම,- ඒ.ජී.ගයනි සංසලා ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී රතනපාල දහම් පාසල සැඟෑලෙන රජමහා විහාරය, කූ/බුලුවල,- ආර්.ඩී. අචිනි නිසංසලා මධුෂානි ශ්‍රී රතනපාල දහම් පාසල සැඟෑලෙන රජමහා විහාරය, සැඟෑලෙන කු/බුලුවල,- ඩී.එම්.කෞශල්‍ය සචින්ත ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල ශ්‍රී අභිනවාරාමය, මැල්ලන්කුලම, කොට්ටුකච්චිය,- ඩී.එම්.අමන්දි ගගනි නිර්මල් සිරි මිහිඳු දහම් පාසල අශෝකාරාමය,කෝන්දෙනිය , දික්වැල්ල,-ඊ.එම්. රශ්මි නවෝද්‍යා එදිරිසිංහ බුදුවිනය දහම් පාසල පුරාණ විහාරය, කැප්පිටිවලාන,-ඩී.ඩබ්.ඒ.පේ අනුපමා විජේසිංහ ශ්‍රී ඤාණෝදය දහම් පාසල සිරිසුනන්දාරාමය, කූඩගම්මන, ගිරිඋල්ල එන්.ඒ.කාවින්ද්‍යා ගයාත්‍රිසිරි පඤ්ඤාතිස්ස දහම් පාසල රස්සන්දෙණිය , දෙවිනුවර,-තරුෂි නෙත්මිණි වන්නිආරච්චි ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල පූර්වාරාම, කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල,- එස්.ඩී.ආර්. හංසනී ධර්මසේන ශ්‍රී ගුණානන්ද දහම් පාසල ශ්‍රී විමලරත්නාරාම විද්‍යා නිවාස මහා පිරිවෙන , වල්පොල, රාගම,- ඩී.පී. තිලිනි නිසංසලා බණ්ඩාර සිරි පියදස්සි දහම් පාසල ශ්‍රී නන්දනාරමාය, දන්කන්ද, මාතලේ,- කේ.ඩී.එම්. තරුෂි පුන්සරා දිසානායක ශ්‍රී ශිලානන්ද දහම් පාසල තම්මැන්නාව රජමහා , විහාරය, නෑගම්පහ,-එස්.පී.ශාලිකා මධුභාෂිණී ශ්‍රී පඤ්ඤාසේකර දහම් පාසල ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරය, ඉඟිනිගහගොඩ, මුල් ඇඩියාවල, ඇඹිලිපිටිය,- ආර්.ඩබ්.එම්.අංජලී උදානා කුමාරි ශ්‍රී ධර්මරාම දහම් පාසල නිල්දණ්ඩාහින්න,- එච්.පී.ලහිරු මධුෂාන් සිරි සෝරත දහම් පාසල දෙහිගම්පල, කිරිවැල්දොල, දෙනියාය,- ජී.ජී. සසිනි හංසිකා කුලතුංග ශ්‍රී සුමනතිස්ස ධර්ම විද්‍යාලය ශ්‍රී සුමනතිස්සාරාමය, ශ්‍රී ගොඩකුඹුර, ඇන්දාන, කහවත්ත, රත්නපුර,-ඩබ්.ඒ.ඩී.දසුනි කාවින්ද්‍යා දිසානායක ශ්‍රී කල්‍යාණි ප්‍රදීප දහම් පාසල දෙල්ගොඩ දිලිනි පුෂ්පිකා රත්නායක ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාම දහම් පාසල දාරාඔය, හඳනවලපිටිය,- ඩබ්.ජී. ශසිකා ප්‍රභාෂිණි අබේවර්ධන ශ්‍රී සුභද්‍රාරාම දහම් පාසල මාස්වෙල නව මොරපේ,- පී.ජී.ඒ. දිල්හානි විමලසේන ශ්‍රී ඥාණරතන දහම් පාසල බුලනවැව, දේවහුව,- ඩබ්.යූ.බී.ජී.නදීෂා සෙව්වන්දි ශ්‍රී ධම්මාලෝක දහම්පාසල ශ්‍රී පුර රජමහ විහාරය, පදවි ශ්‍රී පුර,-යූ.එන්. චමෝද්‍යා ජනනි නදීශා සුධර්මාකර දහම් පාසල තරුණ සේවා මාවතනිල්කෙත ,මොරොන්තුඩුව,- ඩබ්.එස්.ඩබ්.එම්.එස්.කේ.ජී.සඳුනි භාග්‍යා ශ්‍රී බෝධිනන්දනාරාම දහම් පාසල මාවනාගම,දෙහිඅත්තකණ්ඩිය,- ඩබ්ලිව්.නිමේෂා කල්පනී විරසේකර ශ්‍රී ධර්මපාල ධර්ම විද්‍යාලය වැටිය, බරවාකුඹුක,- එච්.කේ.නිෂාදි හේරත් මෙත්තා දහම් පාසල ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය,නාරාවිල,කොස්වත්ත,- ඩබ්.එම්.පී. ගෝතමී සුලක්ඛණා පිලපිටිය ශ්‍රී ගුණානන්ද දහම් පාසල ශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරය, අංක 20, කුමාරිගම උහන,- එල්.පී. එන්. සුපුන් වීරසිංහ ශ්‍රී සීලාලංකාර දහම් පාසල හලාවත ශ්‍රී විජයාරාමය, කොළඹ පාර, හලාවත,-එස්.ඒ.හිමායා චමෝදි ශ්‍රී සංඝමිත්තා දහම් පාසල යුනිට් 08, තිස්සපුර, මොල්ලිපොතාන,- ඒ.එම්.ජයනි ධර්මසේන දළදා දහම් පාසල මහසෙනක් රජමහ විහාරය, වෙහෙරගල,රුහුණුගම අරලගංවිල,-ඩබ්.ඒ .එම්. මේනුකා සංදීපනී ශ්‍රී මංගල දහම්පාසල ශ්‍රී මංගලාරමාය, පළමු ගෙදර, මහව,- එල්.ආර්. හිරුණි චමෝදි ශ්‍රී බෝධිමළු දහම් පාසල නාන්කඩවර පනරෙන්ඩාව,- ඒ.ඩබ්.අනුෂා ලක්මාලි ගුණරත්න ශ්‍රී ඥාණරත්න දහම් පාසල මාතලේ, හදුන්ගමුව, කුඹුක්ඔය,-ඩබ්.ඒ.නිමේෂිකා දිල්රුක්ෂි ශ්‍රී රත්නදීප දහම් පාසලවේලාසිය දකුණු පුරාණ විහාරය, වේලාසිය, මදුරන්කුලිය,- ඒ.ටී.කේ දුලානි අනුපමා ශ්‍රී පියරතන දහම් පාසල විවේකාරාමය, කුඩාගම 11, වීරවිල,-එස්.පී. ජනනි සහස්රා සේනාධීර ශ්‍රී ගුණානන්ද දහම්පාසල පුරාණ විහාරය, ගිරිදර, කපුගොඩ,- එම්.ඒ. ශාලිත උමයංග මනෝරත්න ධම්මික දහම් පාසල ශ්‍රී නාලන්දාරාමය, ගිනිගත්හේන,- සචිනි වාසනා අතුකෝරාල ශ්‍රී සද්ධර්ම ප්‍රදීප දහම් පාසල පැරකුම් , මුරියාකඩවල, සිවලාකුලම,- ඩී.එම්. කාවින්දි දිසානායක ශ්‍රී සම්බෝධි දහම් පාසල නුවරඑළිය,-එම්.ඩී. කෞමිනි පබසරා සිරි මිහිඳු දහම් පාසල අශෝකාරාමය, කෝන්දෙනිය, දික්වැල්ල,- සදුන් සඳරුවන් පනාපිටිය ශ්‍රී ජයබෝධිය දහම් පාසලගොඩවෙල, හංගමුව,රත්නපුර,- පී.එල්. රුසිර සත්නිදු සුදර්මාරාම දහම් පාසල සුධර්මාරාමය, හපුගල , වක්වැල්ල,- කේ.එස්.ඒ.කාවින්ද්‍යා ලක්ෂාණි සෙනෙවිරත්න ශ්‍රී සුචරිතෝදය දහම් පාසල ශ්‍රී බෝධිමලු විහාරය, කිරිමැටියාව, නවගත්තේගම ඩබ්.එල්.එච්. එම්. තිවේදි රුවනතී වනසිංහ ශ්‍රී සමගි දහම් පාසල සාම විහාරය, වෙදපොල, පොතුහැර,- ඒ .ෂමිලා ඒෂානි අනගිපුර ශ්‍රී සුචරිතෝදය දහම් පාසල ඇල්ලගාව,- ආර්.පී. ඔසනි සංදීපනී ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද දහම් පාසල හිඟුරකන්ද, කටුවන,- පී.ඩී. නෙත්මා බිම්සරණි ශ්‍රී ගාමිණි දහම්පාසල නිම්බාරාමය, හම්බන්තොට බී.එච්.එම්. සචිනි අනුත්තරා හේරත් සිරි පේමරතන දහම් පාසල ශ්‍රී අශෝකාරාමය, ඇකිරියන්කුඹුර,- ආර්.ඒ.කවිදු පැහැසර රණසිංහ ශ්‍රී බෝධි දහම් පාසල කුඹූක්ගහමුල්ල, වැලිපැන්නගහමුල්ල ,-ඒ.එම්.අමාලි සෝමරත්න ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය දහම් පාසල ශ්‍රී ශෛලතලාරාම රජමහා විහාරය, පොතුවැව, කටුපොත

 

    බිනර අමාවක පෝය

 බිනර අමාවක පෝය සැප්තැම්බර් 30 වනදා සිකුරාදා පූර්ව භාග 03.55 ට ලබයි.
ඔක්තෝබර් 01 වන දා සෙනසුරාදා පූර්ව භාග 05.41 දක්වා පෝය පවතී.
සිල් සමාදන්වීම සැප්තැම්බර් 30 වනදා සිකුරාදා ය.
 

මීළඟ පෝය ඔක්තෝබර් 09 වන ඉරිදාය.


පොහෝ දින දර්ශනය

Full Moonඅමාවක

සැප්තැම්බර් 30

First Quarterපුර අටවක

ඔක්තෝබර් 09

Full Moonපසෙලාස්වක

ඔක්තෝබර් 15

Second Quarterඅව අටවක

ඔක්තෝබර් 22


2016 පෝය ලබන ගෙවෙන වේලා සහ සිල් සමාදන් විය යුතු දවස්

 

|   PRINTABLE VIEW |

 


මුල් පිටුව | බොදු පුවත් | කතුවැකිය | බෞද්ධ දර්ශනය | විශේෂාංග | වෙහෙර විහාර | පෙර කලාප | දායකත්ව මුදල් |

 

© 2000 - 2016 ලංකාවේ සීමාසහිත එක්සත් ප‍්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම
සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

අදහස් හා යෝජනා: [email protected]