Print this Article


පහන් සිතක කවි

කඨින පින්කම

සිවුරු පිරිකර ඕන දවසක අපට පූජා කළ හැකියි
එහෙත් කඨිනය පූජ කරනට හැක්කෙ චීවර මාසයෙයි
ඇසළ පෝ දින වස් විසීමට දායකයන් ආයාචන කරයි
තුන් මස තුළ සිව් පසයෙන් දායකයො පිදීම ද සිදු කරවයි

වස් එළඹීමට භික්ෂුව උපසපන් වී සිටිය යුතු යි
වස් රැක ගනිමින් හිමියන් වෙහෙරෙහි වැඩ සිටිය යුතු යි
අර්ථෙන් ධර්මෙන් අවවාද අනුශාසන කළ යුතු වෙයි
මේ තුන් මස අවසානෙ දි කඨින සිවුර පිදිය හැකි යි

****

නිවන

බුදු හිමියන් දෙසූ සිරි සදහම් පවර
ලොව සත අඳුර නිති දුරු කරනා රිවිර
උදා හිරු රැසින් විකසිත වන තඹර
ලෙස පුබුදයි සත සිත නිවනේ තඹර

****

නිවීම

පිඬුසිඟා වඩින සඳ
වේගවත් පහර වැද
හිමි සිරුර
දැඩි ලෙසින් පෙලු නමුත්
සිතක්, පුද්ගලයෙක් යැ යනු
ස්කන්ධ පංචකය
මම කොට ගැනීමෙන්
මගේ කොට ගැනීමෙන්
සකස් වූ
සංස්කාර ගොඩක් පමණක් යැයි
පිරිසිඳ දැකපු
පින්වත්
සැරියුත් හිමියනි
කාටනම් හැකි වේ ද
සසල කරවන්නට
සසර දිනූ
නිසසල
මෙත් සිත

****

කඨින මහා සෑය සදමු

වස් රැක වැඩ සිටින සමිඳුන් විහාරයේ
උස් ගුණ දම් පුරති සම වැද සමාධියේ
රැස් වී සිව් පසය පුදමින් දිවා රැයේ
වස්සානයේ කිමිදෙමු දම් අමා දියේ

සිත කය වචන තුන්දොර සංවරය ඉතා
අත හැර කෙලෙස් කියමින් සිත නිවන කතා
නිතරම උවසු උවැසියො දූ දරුවො පුතා
නෙත යොමු කරති කුසලට අම නිවන පතා

****

කඨින පින්කම්

සරත් සමය ලැබ නිම වී වස් සානේ
දිලෙත් කඨින පින්කම්, පන්සල් ගානේ
සුගත් මුනිඳු වැඳ දෙන චීවර දානේ
නැගෙත් අසිරි! වප් පුන් සඳ පානේ

****

සිරි ඉන්දක සමන් සෑ රදු

නමුනුකුලට අධිපති ඉන්දක දෙවිඳු
සමනොළ ගිරට අධිපති සමන් සුරනිඳු
නාමය පින් සිතින් සමරා අප පුහුදු
ඉදි කොට පුද කරන්නෙමු මෙම සෑ රජිඳු

කඳු මුදුනේ සුදට සුදේ බැබළෙන්නේ
සුළඟ සමඟ බුදු සුවඳයි පා වෙන්නේ
ගිජිකුළු පව්ව නැඟ බැතිමතු එහි යන්නේ
නිවනට අත දුරයි සෑ රඳු අසලින්නේ

****

දිගු කෙටි

කෙටි මදුරු ජීවිත
තලන අත්
දිගු දුක් ගමනකට
මුල පුරත්

****

රැස් විහිදෙන මඟට එනු

පස් පව්වල ගැලී , බේරී මුත් සිටිය
දෙස් දෙයි තමා හද , එය නවතනු බැරිය
අස්කර පස් පව ම දැක ආදීනවය
රැස් විහිදෙන මඟට එනු! එය බුදු මඟය

****

දම්පල් හිමි

මහවිරු දම්පල් ගුණ සමරන්නට
පරසතු මල් ගෙන දෙවිඳු වඩින විට
ගී මල් පුදනෙමි ගුණ මිණි අරණට
අවසර සමිඳුනි, මා හට

‘ජය ධජ’ ලක් මව සුරතට පිදුනේ
බුද්ධගයා උරුමය රැක දුන්නේ
‘මූල ගන්ධකුටි’ කිස නිම වෙන්නේ
රන්වන් සිවුරෙන් ගත සරසන්නේ

****

කඨිනයේ අනුසස්

කඨීනයකින් උසස්
ලබන්නට හැකි අනුසස්
පිළිබැඳිව නො සරස්
දෙසූ නාගිත හිමිහු නිකෙලෙස්
බුදු සමිඳු අබියස
නාගිත සමිඳු අසදිස
පැහැදිලි කළ විලස
කඨින පුදකර ලබමු අනුහස

****

ඕමල්පේ ටැම්පිට රජ මහාවිහාරය

පන්සල නිසයි අද අපෙ ගම පිබිදෙන්නේ
එකමුතු සමිතියක් මෙහි සාදක වන්නේ
ගුණ දම් රකින යහපත් අය වැඩි වෙන්නේ
මේ ප ින් බිම නිසා බව මම පවසන්නේ

අපෙ නායක සමිඳු සැම දෙවි රැක දේවා
සදහම් සිසිල මුළු දියතම පැතිරේවා
තෙරුවන් බෙලෙන් සැම දෙනටම සෙත් වේවා
ටැම්පිට විහාරෙන් බුදු රැස් විහිදේවා