Print this Article


බුදු ගුණ භාවනාව - සුගත බුදුගුණය

බුදු ගුණ භාවනාව - සුගත බුදුගුණය

මේ ලිපියේ මුල්කොටස ‘ සුගත බුදුගුණය’’ මැයෙන් දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහොය දා පත්‍රයේ පළ විය.

71. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සන්ති නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

72. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විසුද්ධ නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

73. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නිබ්බුත නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

74. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විරජ නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

75. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විමුක්ක නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

76. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ වීතමල නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

77. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අසංඛත නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

78. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අසේස විරාග නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

79. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අසේස නිරෝධ නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

80. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ චාග නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

81. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පටිනිස්සග්ග නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

82. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ රාගක්ඛය නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

83. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දෝසක්ඛය නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

84. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මෝහක්ඛය නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

85. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අනුප්පාද නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

86. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අප්පවත්ත නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

87. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අනිමිත්ත නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

88. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අප්පණීතීත නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

89. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සුඤ්ඤත නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

90. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අනායුහන නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

91. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අප්පටිසන්ධි නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

92. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අනුප්පත්ති නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

93. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අසංකිලිට්ඨ නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

94. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නිස්සරණ නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

95. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අසමුප්පන්න නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

96. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දුක්ඛ ධම්මානං නිරෝධ නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

97. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සංඛාරූප සමෝසඛෝ නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

98. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පාර නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

99. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අසංඛතධාතු නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

100. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මදනිම්මදන නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

101. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පිපාස විනය නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

102. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ආලය සමුග්ඝාත නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

103. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ වට්ටුපච්ඡේද නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

104. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පවට්ට නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

105. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නිබ්බානධාතු නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

106. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නිරෝධ නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

107. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විවේක නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

108. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ වීතරාග නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

109. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ වීතදෝස නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

110. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ වීත මෝහ නම් වූ නිර්වාණයට ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

111. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සතර මඟ නැණින් නැසූ කෙලෙසුන් නැවත නූපදවමින් ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

112. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සෝවාන් මඟ නැණින් නැසූ කෙලෙසුන් නැවත නූපදවමින් ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

113. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සකදගාමි මඟ නැණින් නැසූ කෙලෙසුන් නැවත නූපදවමින් ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

114. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අනාගාමි මඟ නැණින් නැසූ කෙලෙසුන් නැවත නූපදවමින් ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

115. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අරහත් මඟ නැණින් නැසූ කෙලෙසුන් නැවත නූපදවමින් ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

116. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දීපංකර පාද මූලයේ පටන් බෝධි මණ්ඩලය දක්වා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් ගමන් ගත් බැවින් සුගත නම් වන සේක.

117. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සාර්ථකව සද්ධර්ම දේශනා ඇති බැවින් සුගත නම් වන සේක.

118. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ස්වාක්ඛාත නම් වූ සද්ධර්ම දේශනා ඇති බැවින් සුගත නම් වන සේක.

119. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සන්දිට්ඨික නම් වූ සද්ධර්ම දේශනා ඇති බැවින් සුගත නම් වන සේක.

120. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අකාලික නම් වූ සද්ධර්ම දේශනා ඇති බැවින් සුගත නම් වන සේක.

121. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඒහිපස්සික නම් වූ සද්ධර්ම දේශනා ඇති බැවින් සුගත නම් වන සේක.

122. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඕපනයික නම් වූ සද්ධර්ම දේශනා ඇති බැවින් සුගත නම් වන සේක.

123. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පච්චත්තං නම් වූ සද්ධර්ම දේශනා ඇති බැවින් සුගත නම් වන සේක.